Implantes Maxilo - Direx electromedicina
Implantes Maxilo

Maxilo Osteosintesis, placas, tornillos, microtornillos, mallas, distracción, microplacas, instrumental, 

Neuro Osteosintesis, placas, tornillos, microtornillos, mallas, distracción, microplacas, instrumental,